David Marcu 1263 Unsplash

Stor vekst og økt miljøfokus

I 2017 hadde kollektivtrafikken i Buskerud 15 millioner reiser med tog, buss og båt. Brakar har en rekordhøy vekst i antall påstigende på buss. Veksten i fylket var på 3,8 prosent som tilsvarer 435 000 nye reiser.