Priscilla Du Preez 234138 Unsplash
kapittel 9

Kundetilfredshet

Brakar gjennomfører rundt 4 000 kundeintervjuer hvert år og måler tilfredshet på en rekke punkter. Busselskapene som kjører på oppdrag for oss får bonus/malus utfra et målt 0-nivå ved kontraktsstart. Det er utbetalt bonus til busselskapene hvert år siden målingene startet.

Mg 0253

88 prosent av våre kunder sa de var godt fornøyd eller ganske godt fornøyd med bussreisen sin i 2017. Dette er en nedgang på tre prosent fra 2016. Forsinkelser er hovedgrunnen til mis­ nøye blant kundene. 43 prosent av de spurte i 2017 svarte at dette var hovedårsaken til at de er misfornøyde med busstilbudet.
Brakar byttet system for markedsunder­ søkelser ved oppstart på tredje kvartal i år. Dette innebar også en endring i metodikk ved at mobiltelefoner ble tatt i bruk ved innsamling. Kundene kan svare senere ved at de får tilsendt en lenke på SMS.
Erfaring fra tidligere viser at tilfredsheten blir lavere desto lenger vekk vi fjerner oss fra kunden i intervjusituasjonen. Hele 75 prosent av kundene valgte å svare per telefon.

Kundehenvendelser

Brakar har mottatt rundt 8 200 skriftligehen­ vendelser av forskjellige typer i 2017. Alle henvendelser blir besvart. I tillegg kommer en rekke besvarelser i sosiale medier.

Skriftlige henvendelser pr. type i %

Område 2014 2015 2016 2017
Klage på sjåfør 23,5 10,5 10,5 9,0
Klage på rutetilbud 29,5 6,3 5 3,4
Klage på informasjon 11,5 4,3 2,2 1,5
Klage forsinkelse 12 7 6,5 5,2
Klage frakjøring 11 4,7 5,5 5,6
Klage kjørestil 5,5 1,9 1,4 1,7
Klage på kjøretøy 5 2,5 2,2 1,3
Klage på full buss 1 0,5 1 0,6
Klage på kundesenter 1 0,4 0,2 0,1
Klage på rasisme 0,1 0 0,03 0
Klage på Brakar Billett 10 4,0
Klage på pris 0,5 1,4
Ruteopplysning 10 16,5 17,3 15,4
Spørsmål om salgskanaler/kort 14,4 7,9 9,0
Spørsmål priser og billetter 10,7 16 15,3 15,4
Hittegods 25 15 13,8 11,6
Positive tilbakemeldinger 1 1,0

Årsak til misnøye med bussturen