Rawpixel 649916 Unsplash
kapittel 3

Nøkketall

Antall reiser buss
11,9 millioner
Antall reiser tog
2,9 millioner
Reiser Buskerudbyen
9,0 millioner
Omsetning
686 mnok
Bilettinntekter
188,4 mnok
Tilskudd
385 mnok
Tilskudd pr. reise
30,37 nok
Kostnad pr. reise
43,40 nok
CO2-ekv/perskonkm
79 gram