Mg 1980
kapittel 4

Reiser i 2017

I 2017 reiste folk i Buskerud mer med buss enn noensinne. Antall reiser økte med 435 000 til ca 11,9 millioner reiser. Det er en økning på 3,8 prosent fra 2016, og er historisk høy. Målet for 2017 satt i leveranseavtale med Buskerud fylkeskommune var én prosent. Til sammen ble det foretatt nesten 15 millioner kollektivreiser med buss og tog.

Juan Davila 153912 Unsplash

Grønn mobilitet i Kongsberg

Kollektivtilbudet i Kongsberg framstår som lite konkurransedyktig og har få reiser. På tre av fire busslinjer er det trolig for få som reiser til at gir en miljøgevinst. Brakar ønsker derfor å se på nye digitale løsninger for bestilling og deling av reiser, og igangsatte prosjektet «Grønn mobilitet i Kongsberg» høsten 2017.

Selvkjørende buss i Kongsberg 2018

Kongsberg kommune har tatt initiativ til Testarena Kongsberg for autonome transporter. Ambisjonen er å bidra til bærekraftig byutvikling ved hjelp av teknologi. Konkrete løsninger og erfaringer som tas fram i Testarena Kongsberg skal bidra til atferdsendring fra individuell transport med privatbil til kollektive bærekraftige transportformer.

Daria Nepriakhina 198549 Unsplash
Brakar må utforske nye teknologiske løsninger knyttet selvkjørende busser og bildeling som kan bidra til å redusere bruken av personbil.

Dette skal skje med uttesting med elektriske selvkjørende minibusser på en eller flere strekninger i Kongsberg sentrum. Kongsberg er en kompakt by som er godt egnet for uttesting av slike løsninger. Den har et konsentrert sentrum med omkringliggende boligområder og kollektivknutepunktet med jernbane­ stasjon i bykjernen, og en sterk arbeids­ plasskonsentrasjon med ca. 6 000 ansattei Kongsberg Teknologipark drøye to kilometer fra kollektivknutepunktet. Teknologiparken har i dag mer enn 4 000 parkeringsplasser til sine ansatte. Det ønskes gjennomført uttesting med elektriske selvkjørende buss slik.

Bussreiser fordelt på område

Område 2016 2017 Diff Diff %
Drammen 44 65 293 44 65 293 44 65 293 6,6
Drammen 44 65 293 44 65 293 44 65 293 6,6
Drammen 44 65 293 44 65 293 44 65 293 6,6
Drammen 44 65 293 44 65 293 44 65 293 6,6
Drammen 44 65 293 44 65 293 44 65 293 6,6
Drammen 44 65 293 44 65 293 44 65 293 6,6
Oslo test 50 63 293 50 63 293 18 00 111 6,6

*Kategorien annet inneholder først og fremst reiser med gratistilbudet Brakar 9/14 for barnehager og grunnskole.

Andel bussreiser fordelt på område