Bakside Buss
kapittel 1

Om Brakar

Brakar er Buskerud fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapet har ansvar for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss. Selskapet skal gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Mpv 14Bus 039

Brakar skal effektivisere og utvikle kollektiv­ trafikken i Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektiv­ reiser. Selskapet utfører primært ikke selv rutetrafikk, men kjøper tjenester fra eksterne transportører.
Inntil sommeren 2013 ble Brakar eid av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner i fylket. Fra generalfor­ samlingen 04.06.2013 eier Buskerud fylkeskommune 100% av aksjene etter å ha kjøpt ut øvrige aksjonærer. Forretningskontoret ligger i Drammen.

Selskapets styre

Ved utgangen av 2017 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard
  (Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby
  (Nestleder)
 • Tore Kåss
 • Jan Syrstad
 • Lena Marie Reitan

Åsmund Åsly er de ansattes observatør i styret. Det er i 2017 avholdt ni styremøter.

Organisasjonskart

STYRELEDER

 • Ragnar Søegaard

ADM.DIR

 • Terje Sundfjord

TRAFIKKUTVIKLING

 • Anne Gamborg
 • Åsmund Åsly
 • Ørjan Skare
 • Åse Røine
 • Randi Fosso
 • May Britt Andersen
 • John Rostad
 • Katrine Heumrønningen
 • Mona Lindstad
 • Johan Sigander

ØKONOMI-,ADMIN. OG IKT

 • Stig A. Kristiansen
 • Jarle Ekelund
 • Trine Høvik
 • Keth Hansen
 • Vera Moen
 • Jørn-Thomas Kristiansen
 • Philip Gustavsen
 • Kjell Johannesen

SALG-/MARKED

 • Kjersti D. Nordgård
 • Gunn Kristin Kittilsen
 • Kjetil Kleveland
 • Siv Anita Sletten

KUNDESENTER

 • Marianne B. Andersen
 • Hanne Pettersen
 • Gro Steinnes
 • Lena Zimmermann
 • Nina Kihle
 • Iren Strysse
 • Mariama Sarr
 • Mari Pettersen
 • Anne Gunn Bekkevold

Ansatte

Per 31.12.2017 er det 32 ansatte i selskapet, dette tilsvarer 28 årsverk. 11 Menn og 21 kvinner.

Trafikkutviklingsavdelingen utgjør 10 ansatte, salg­ og markedsavdelingen inkluderer også kundesenteret og teller 13 ansatte. Økonomi­, administrasjons­ og IKT­avdelingen utgjør 9 ansatte.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutvikling
 • Kjersti D. Nordgård, leder salg- og marked
 • Stig Anisdahl Kristiansen, leder økonomi, administrasjon og IKT
 • Åsmund Åsly har fungert som leder for trafikkutviklingsavdelingen i 2017

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i selskapet utgjorde i 2017 7,9 %. Det er gjennomført oppfriskningskurs i førstehjelp for ansatte i 2017.

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten.

 • Buskerudbysamarbeidet
 • Brukerforum ruteplanlegging
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Østlandssamarbeidet

Brakar ønsker innspill og råd fra sjåførene som daglig føler på utfordringene i trafikken. Administrasjonen gjennomfører derfor sjåførmøter med alle kontraktsområder med jevne mellomrom. I 2017 har Brakar avviklet sjåførmøter i Hallingdal og Hemsedal.