Mg 2244
kapittel 5

Salg og omsetning

Mobilen har for lengst erstattet lommeboken som viktigste «dings» for folk flest. Dette merker vi også i billettsalget. I 2017 økte salget på mobil til å utgjøre 33 prosent av den totale omsetningen. Salg utenfor buss var totalt ca 44 prosent. Brakar har også jobbet med å forbedre betalingstjenestene med ny app og nettbutikk som skal lanseres tidlig i 2018.

Rawpixel 281361 Unsplash

Pris og inntekt 2017

Billettinntekter i 2017 var ca 189 millioner kroner. Det er rundt 1,6 millioner kroner over budsjett.

Brakar økte ikke prisene i 2017, men innførte ombordtillegg på ti kroner ved kontantkjøp av voksen enkeltbillett om bord, og reduserte prisen på mobil­ billett med to kroner, fra 37 til 35 kroner. Billetten Brakar 20/25, en periodebillett til fast lav pris for aldersgruppen 20 til 25, gikk ut av billettportføljen i mars, og ungdomsbilletten beholdt samme pris som før.

Dersom kunden kjøper billett utenfor bussen går det raskere å få kundene om bord, bussen kommer raskere fram og sjåførene slipper å kjøre rundt med store pengebeholdninger.

Salg utenfor buss

Brakar jobber for å flytte kontanter ut av bussen. Å redusere håndtering av kontanter gir flere fordeler for både sjåfør og kunde. Dersom kunden kjøper billett utenfor bussen går det raskere å få kundene om bord, bussen kommer raskere fram og sjåførene slipper å kjøre rundt med store pengebeholdninger.

Salg utenfor buss utgjorde 44 prosent av omsetning i 2018. Målet for 2017 var 50 prosent omsetning utenfor buss. Dette utgjør en økning på åtte prosent fra 2016. Dette betyr at det i løpet av 2017 ble flyttet ca 15 millioner kroner ut av bussen. Det er i all hovedsak mobilsalg som står for det meste av økningen. Her har omsetningen økt fra 22 til 33 prosent. Billettutsalgene har også økt to til tre prosent, mens nett­ butikken holde seg stabil.

I september åpnet Brakar dørene bak for alle med mobilbillett. Dette ga god effekt for salg på mobil. Salg utenfor buss utgjorde 69 prosent av omsetningen i september. Dessverre var ikke effekten like god de siste månedene av 2017, og Brakar skal evaluere tiltaket tidlig i 2018.

Josh Felise 55613 Unsplash

Billettkontroll

Brakar har utført billettkontroll siden 2015, og disse blir gjennomført av Securitas. I løpet av 2017 ble noe over 12 000 kunder kontrollert om bord. Dette utgjør ca 0,1 prosent av kundene i 2017. Frem til høsten 2017 ble det kun gjennomført uniformerte kontroller. Senere på året ble det etter hvert gjennomført en større andel kontroller av kontrollører i sivil.

Kontrollene har resultert i 58 tilleggs­ avgifter i 2017. Ved innføring av «Gå på bak» økte vi antallet kontroller på bybussene i Drammen. 46 av 58 avgifter i 2017 ble utstedt på disse linjene i november og desember.

Brakar ønsker å gjennomføre billett­ kontroll i hele fylket, men prioriterer å ha kontroll der hvor det er flest reisende. Kontrollene planlegges i samarbeid med operatørene og etter innspill fra sjåførene.

Omsetning utenfor buss

Omsetning utenfor buss pr måned i 2016 og 2017. I prosent.

Kjøpsvaner 2017

Salg fordelt på billettype og salgskanal i prosent.